Podmínky služby

PŘEHLED
Tyto webové stránky provozuje společnost Neatsvor. Výrazy “my”, “nás” a “naše” použité na těchto webových stránkách odkazují na společnost Neatsvor. “Neatsvor nabízí tyto webové stránky a veškeré informace, nástroje a služby dostupné na těchto stránkách svým uživatelům za předpokladu, že přijmou všechny zde uvedené podmínky, zásady a upozornění.

Návštěvou našich webových stránek a/nebo nákupem čehokoli od nás využíváte naši “Službu” a souhlasíte s těmito podmínkami (“Podmínky služby”, “Podmínky”), včetně dalších podmínek a zásad, které jsou zde uvedeny a/nebo jsou přístupné prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto podmínky služby se vztahují na všechny uživatele webových stránek, mimo jiné na uživatele, kteří jsou návštěvníky, dodavateli, zákazníky, obchodníky a/nebo spoluautory obsahu.

Před přístupem na naše webové stránky nebo jejich používáním si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky služby. Přístupem nebo používáním jakékoli části webových stránek souhlasíte s těmito podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte webové stránky ani žádné naše služby používat. Pokud jsou tyto Podmínky služby považovány za nabídku z naší strany, znamená přijetí nabídky úplné a bezpodmínečné přijetí Podmínek služby.

Na všechny nové funkce nebo nástroje, které budou zavedeny v současném internetovém obchodě, se budou rovněž vztahovat tyto podmínky poskytování služeb. Nejnovější verzi smluvních podmínek si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce webových stránek. Vyhrazujeme si právo aktualizovat nebo změnit jakoukoli část těchto Podmínek poskytování služeb zveřejněním aktualizací a/nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat tuto stránku, zda nedošlo ke změnám. Pokud budete webové stránky používat i po provedení změn, pak s nimi souhlasíte.

Hostitelem našeho obchodu je společnost Shopify Inc. platforma. Jedná se o platformu pro elektronické obchodování, která nám umožňuje prodávat naše zboží a služby.

ODDÍL 1 – PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU
Naše zboží nesmíte používat k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu. Používáním Služby také nesmíte porušovat žádné zákony platné ve vaší jurisdikci (mimo jiné včetně zákonů o autorských právech).
Není dovoleno přenášet žádné viry ani škodlivý kód.
Pokud porušíte některou z těchto podmínek, bude služba okamžitě ukončena.

KAPITOLA 2 – VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Vyhrazujeme si právo kdykoli odmítnout poskytnutí služeb z jakéhokoli důvodu.
Berete na vědomí, že obsah o vás (s výjimkou údajů o kreditní kartě) může být přenášen bez šifrování a může se týkat. (a) přenosy v různých sítích a (b) úpravy umožňující přizpůsobení obsahu technickým požadavkům připojených sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou při přenosu po síti vždy šifrovány.
Souhlasíte s tím, že bez našeho písemného souhlasu nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, přeprodávat ani zneužívat žádnou část služby, vaše používání služby, váš přístup ke službě ani žádný kontakt na webových stránkách, kde je služba poskytována.
Nadpisy použité v této smlouvě jsou uvedeny pouze pro usnadnění a neomezují ani jinak neovlivňují tyto podmínky.

KAPITOLA 3 – PŘESNOST, ÚPLNOST A VČASNOST INFORMACÍ
Neneseme odpovědnost za to, že informace na těchto webových stránkách nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiály na těchto webových stránkách jsou poskytovány pouze pro obecné informace a nemělo by se na ně spoléhat nebo je používat jako jediný základ pro rozhodování bez odkazu na primární, přesnější, úplnější nebo vhodnější zdroje informací. Na informace na těchto webových stránkách se spoléháte na vlastní riziko.
Tyto webové stránky mohou obsahovat některé historické informace. Historické informace samozřejmě nejsou aktuální a slouží pouze pro vaši informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit obsah těchto webových stránek, ale nejsme povinni aktualizovat žádné informace na našich webových stránkách. Souhlasíte s tím, že sledování změn na našich webových stránkách je vaší vlastní odpovědností.

KAPITOLA 4 – ZMĚNY SLUŽEB A CEN
Ceny našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Vyhrazujeme si právo Službu (nebo jakoukoli její část či obsah) kdykoli změnit nebo ukončit bez předchozího upozornění.
Neneseme právní odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakoukoli úpravu, změnu ceny služby nebo pozastavení či ukončení služby. Nebudeme vám ani žádné třetí straně odpovídat za jakoukoli změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služby.

ODDÍL 5. ZBOŽÍ NEBO SLUŽBY (je-li to relevantní) (pokud je to relevantní)
Některé zboží nebo služby lze zakoupit pouze online na našich webových stránkách. Množství tohoto zboží nebo služeb může být omezeno a lze je vrátit nebo vyměnit pouze v souladu s našimi Zásadami pro vracení zboží.
Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom zajistili, že barvy a obrázky našich výrobků v našem internetovém obchodě jsou co nejpřesnější. Nemůžeme zaručit, že monitor vašeho počítače bude přesně reprodukovat všechny barvy.
Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni omezit prodej našeho zboží nebo poskytování služby jakékoli osobě, zeměpisné oblasti nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit v jednotlivých případech. Vyhrazujeme si právo omezit množství nabízeného zboží nebo služeb. Všechny popisy produktů nebo ceny se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění, a to podle našeho uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli stáhnout jakýkoli výrobek z webových stránek. Jakákoli nabídka zboží nebo služeb učiněná na těchto webových stránkách se považuje za neplatnou, pokud je to zakázáno.
Nezaručujeme, že kvalita zboží, služeb, informací nebo jiných věcí, které si zakoupíte, bude splňovat vaše očekávání nebo že budou opraveny jakékoli chyby v souvislosti se službou.

KAPITOLA 6 – SPRÁVNOST INFORMACÍ O VYÚČTOVÁNÍ A ÚČTU
Vyhrazujeme si právo odmítnout splnit jakoukoli vaši objednávku. Dle našeho uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupeného zboží na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané ze stejného zákaznického účtu, objednávky zaplacené stejnou kreditní kartou, objednávky se stejnou fakturační a/nebo dodací adresou. V případě, že změníme nebo zrušíme vaši objednávku, vynasnažíme se vás o tom informovat e-mailem. poštovní adresu a/nebo fakturační adresu/telefonní číslo uvedené při rezervaci. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, o kterých se domníváme, že je zadávají dealeři, prodejci nebo distributoři.

Souhlasíte s poskytnutím aktuálních, úplných a přesných údajů pro účely platby a nákupu zboží nebo služeb v našem internetovém obchodě. Pokud se vaše údaje změní, souhlasíte s aktualizací fakturačních a dalších údajů, abychom mohli provádět peněžní transakce týkající se vaší osoby a v případě potřeby vás kontaktovat.

Další informace naleznete v našich Zásadách vrácení peněz.

KAPITOLA 7 – DALŠÍ NÁSTROJE
Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, které nemonitorujeme a nad nimiž nemáme žádnou kontrolu ani právo zasahovat.
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vám poskytujeme přístup k těmto nástrojům (“tak, jak jsou” a “jak jsou k dispozici”) bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek a bez jakéhokoli schválení. Nepřebíráme žádnou právní odpovědnost vyplývající z používání vybraných nástrojů třetích stran.
Jakékoli použití nástrojů nabízených na těchto webových stránkách je na vaše vlastní riziko a podle vašeho vlastního uvážení. Měli byste se ujistit, že jste se seznámili s podmínkami, za kterých vám zprostředkovatel třetí strany poskytuje přístup ke svým nástrojům, a že s nimi souhlasíte.
V budoucnu můžeme na našich webových stránkách nabízet nové služby a/nebo funkce (včetně zavedení nových nástrojů a jejich součástí). Tyto nové funkce a/nebo služby budou rovněž podléhat těmto Podmínkám služby.

8 ODKAZŮ NA TŘETÍ ZEMĚ
Určitý obsah, zboží a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou obsahovat materiály třetích stran.
Odkazy na třetí strany na těchto webových stránkách vás mohou přesměrovat na webové stránky třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme zodpovědní za ověřování nebo vyhodnocování přesnosti obsahu nebo informací třetích stran a nemůžeme být a nebudeme právně zodpovědní za materiály nebo webové stránky poskytované třetími stranami, ani za jakékoli jiné informace, zboží nebo služby poskytované třetími stranami.
Neneseme žádnou právní odpovědnost za škody nebo ztráty v souvislosti s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných činností na webových stránkách třetích stran. Před jakoukoli akcí si pečlivě přečtěte podmínky třetí strany a ujistěte se, že jim rozumíte. Stížnosti, reklamace, připomínky nebo dotazy týkající se zboží nebo služeb třetích stran by měly být adresovány přímo těmto třetím stranám.

ODDÍL 9 – PŘIPOMÍNKY UŽIVATELŮ, ZPĚTNÁ VAZBA A DALŠÍ PŘÍSPĚVKY
Pokud na naši žádost zašlete konkrétní materiál (např. formulář pro přihlášení do hry) nebo pokud bez naší žádosti zašlete tvůrčí nápady, návrhy, plány nebo jiný materiál online, budeme vás kontaktovat e-mailem. poštou nebo jiným způsobem (dále jen “komentáře”), souhlasíte s tím, že veškeré komentáře, které nám zašlete, mohou být kdykoli a v jakémkoli médiu bez omezení upravovány, kopírovány, zveřejňovány, distribuovány, překládány do jiných jazyků a jinak používány. Nejsme povinni (1) chránit připomínky jako důvěrné informace; (2) vyplatit náhradu za všechny připomínky; nebo (3) odpovědět na všechny připomínky.
Můžeme, ale nejsme povinni, monitorovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který podle našeho uvážení považujeme za nezákonný, hanlivý, urážlivý, výhružný, pomlouvačný, pornografický, obscénní nebo jinak znevažující nebo který porušuje duševní vlastnictví jakékoli strany nebo tyto Podmínky služby.
Souhlasíte s tím, že svými komentáři nebudete porušovat žádná práva třetích stran, včetně autorských práv, práv k ochranným známkám, práv na ochranu soukromí, osobnosti nebo jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat žádný hanlivý nebo jinak nezákonný, urážlivý nebo obscénní materiál, ani žádné počítačové viry nebo jiný škodlivý software, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit fungování služby nebo jakékoli webové stránky, na kterou je služba napojena. Také nemůžete použít špatný e-mail. poštovní adresu, vydávat se za někoho, kým nejste, nebo jinak uvádět nás nebo třetí strany v omyl ohledně původu vašich komentářů. Jste plně zodpovědní za všechny komentáře, které uvedete, a za jejich správnost. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za komentáře zveřejněné vámi nebo třetími stranami.

KAPITOLA 10 – OSOBNÍ ÚDAJE
Poskytování vašich osobních údajů v našem internetovém obchodě se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Prohlédněte si naše zásady ochrany osobních údajů.

ODDÍL 11 – CHYBY, NEPŘESNOSTI A OPOMENUTÍ
Naše webové stránky nebo informace na Službě mohou čas od času obsahovat typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí. Tyto tiskové chyby, nepřesnosti a opomenutí se mohou týkat popisů produktů, cen, prodeje, nabídek, dodacích poplatků, dodacích lhůt a skladových zásob. Vyhrazujeme si právo opravit chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a kdykoli změnit nebo aktualizovat informace a zrušit objednávky bez předchozího upozornění, pokud jsou jakékoli informace o službě na našich webových stránkách nebo na jiných webových stránkách, na které je odkazováno, nepřesné (a to i po zadání objednávky).
Nepřebíráme žádnou povinnost aktualizovat, opravovat nebo revidovat jakékoli informace o Službě na našich webových stránkách nebo na jakýchkoli webových stránkách, na které je odkazováno, mimo jiné včetně informací o cenách, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon. Pokud není ve službě nebo na souvisejících webových stránkách uvedeno datum vytvoření nebo aktualizace, považují se všechny informace za aktuální a platné.

ODDÍL 12 – ZAKÁZANÁ POUŽITÍ
Kromě dalších zákazů uvedených v těchto Podmínkách služby máte zakázáno používat Webové stránky nebo jejich obsah: (a) za jakýmkoli nezákonným účelem; (b) žádání o spáchání protiprávního jednání jinými osobami nebo účast na něm; (c) porušovat mezinárodní, federální, provinční nebo národní předpisy, pravidla a zákony nebo místní vyhlášky; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví jiných osob; (e) obtěžovat, zneužívat, urážet, hanobit, znevažovat, vyhrožovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národnosti nebo zdravotního postižení; (f) poskytovat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého softwarového kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který může ovlivnit fungování Služby nebo jakékoli webové stránky propojené se Službou, jinými webovými stránkami nebo internetem; (h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje o jiných osobách; (i) rozesílání nevyžádané pošty (spam), phishing (phish), malware (pharc), předstírání, že jste někdo, kdo nejste, za účelem vylákání dat (pretext), spouštění škodlivých znaků (script) a botů k procházení webu (spider, crawl), krádež dat z webu (scrape); (j) k jakýmkoli obscénním nebo nemorálním účelům; (k) narušovat nebo obcházet Službu nebo jakékoli související webové stránky, jiné webové stránky nebo bezpečnostní opatření na internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání služby nebo jakékoli propojené webové stránky, pokud porušíte některý ze zakázaných způsobů použití uvedených v tomto dokumentu.

KAPITOLA 13 – ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Nezaručujeme, neprohlašujeme ani negarantujeme, že používání našich služeb bude nepřerušované, včasné, bezpečné nebo bezchybné.
Nezaručujeme, že pomocí našich služeb dosáhnete přesných a spolehlivých výsledků.
Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme službu pozastavit na dobu neurčitou nebo ji kdykoli zrušit bez předchozího upozornění.
Výslovně souhlasíte s tím, že službu používáte nebo nemůžete používat na vlastní nebezpečí. Veškeré služby, které používáte na našich webových stránkách, jsou poskytovány “tak, jak jsou” a “tak, jak jsou k dispozici”, bez záruk nebo jiných podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně všech předpokládaných záruk na zboží a služby, podmínek prodejnosti, kvality, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, titulu a neporušování práv, pokud výslovně nestanovíme jinak.
Společnost Neatsvor, naši ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, přidružené společnosti, zástupci, dodavatelé, učni, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí v žádném případě nenesou právní odpovědnost za jakékoli úrazy, ztráty, nároky nebo škody, nepřímé, náhodné, sankční, exemplární, zvláštní nebo následné škody jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně ušlého zisku, ušlých příjmů, ušlých úspor, ztracených dat, nákladů na obnovu nebo jiných podobných škod. Kromě toho neneseme právní odpovědnost za jakékoli smluvní delikty (včetně nedbalosti), přísnou odpovědnost nebo jinou právní odpovědnost vyplývající z vašeho používání jakékoli služby nebo jakéhokoli zboží zakoupeného prostřednictvím služby. Stejně tak neneseme právní odpovědnost za žádné jiné nároky související s vaším používáním služby nebo produktu, mimo jiné včetně chyb nebo opomenutí v obsahu, a neneseme právní odpovědnost za žádné ztráty nebo škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku vašeho používání služby nebo jakýchkoli informací (nebo produktu), které jste zveřejnili, přenesli nebo vám byly jinak zpřístupněny, a to ani v případě, že jste na to byli upozorněni. Vzhledem k tomu, že některé země nebo jurisdikce neumožňují výjimky nebo omezení právní odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, je v takových zemích nebo jurisdikcích naše právní odpovědnost omezena v rozsahu povoleném zákonem.

KAPITOLA 14 – ODŠKODNĚNÍ
Souhlasíte s tím, že odškodníte, ochráníte a ochráníte společnost Neatsvor, jakož i její mateřské společnosti, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, vedoucí pracovníky, ředitele, zástupce, dodavatele, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnance, před nároky a požadavky třetích stran na náhradu škody, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, které mohou vzniknout v důsledku nebo v souvislosti s vaším porušením těchto Podmínek služby nebo související dokumentace nebo s vaším porušením jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

ODDÍL 15 – ROZPOR SE ZÁKONEM
V případě, že se zjistí, že některé ustanovení těchto Podmínek služby je v rozporu se zákonem, neplatné nebo nevymahatelné, bude takové ustanovení prosazováno v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy a nevymahatelné ustanovení nebo jeho část bude považováno za oddělitelné od těchto Podmínek služby. Takové rozhodnutí nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení.

KAPITOLA 16 – UKONČENÍ
Povinnosti a právní závazky stran vzniklé před datem ukončení dohody zůstávají ve všech případech v platnosti i po ukončení této dohody.
Souhlas s těmito Podmínkami služby trvá, dokud je nevypovíme my nebo vy. Smlouvu o podmínkách poskytování služeb můžete kdykoli vypovědět. To můžete udělat tak, že nám oznámíte, že si již nepřejete naši službu používat. Tuto smlouvu můžete také ukončit jednoduše tím, že přestanete používat naše webové stránky.
Pokud jste podle našeho názoru nedodrželi nebo máme podezření, že jste nedodrželi jakoukoli podmínku nebo ustanovení služeb, můžeme tuto smlouvu kdykoli bez předchozího upozornění ukončit a vy budete právně odpovědní za všechny nezaplacené částky až do data ukončení smlouvy včetně; a/nebo vám případně můžeme odepřít přístup k našim službám (nebo jejich části).

KAPITOLA 17 – ÚPLNÁ DOHODA
To, že jsme nevynucovali nebo nepoužili některou z podmínek nebo ustanovení těchto Podmínek služby, neznamená, že jsme se těchto podmínek nebo ustanovení vzdali.
Tyto Podmínky služby a veškeré zásady nebo provozní pravidla, které jsme zveřejnili na těchto webových stránkách nebo které se vztahují ke službě, představují úplnou dohodu a ujednání mezi vámi a námi a upravují vaše používání služby, přičemž nahrazují veškeré předchozí nebo současné dohody, oznámení a návrhy, ať už ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (mimo jiné včetně jakýchkoli předchozích verzí Podmínek služby).
Jakékoli nejasnosti při výkladu těchto Podmínek poskytování služeb nebudou vykládány v neprospěch strany, která dokument uzavřela.

ODDÍL 18 – ŘÍDÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY
Tyto podmínky služby a všechny samostatné smlouvy, na jejichž základě vám poskytujeme naši službu, se řídí a vykládají v souladu se zákony Litevské republiky.

KAPITOLA 19 – ZMĚNY PODMÍNEK SLUŽBY
Na této stránce si můžete kdykoli prohlédnout nejnovější verzi smluvních podmínek.
Společnost Navit OÜ si vyhrazuje právo aktualizovat nebo upravit jakoukoli část těchto Podmínek poskytování služeb zveřejněním aktualizací a/nebo změn na Webových stránkách. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat tuto stránku, zda nedošlo ke změnám. Pokud budete po provedení změn pokračovat v používání služby, souhlasíte se změnami podmínek služby.

KAPITOLA 20 – KONTAKTNÍ INFORMACE
Dotazy týkající se podmínek služby zasílejte na adresu. admin@neatsvor.lt.

DOPRAVA ZDARMA A RYCHLE

Rychlé dodání z místního skladu

airplane
ZÁRUKA 3 ROKY

Poskytujeme až 3 roky záručního servisu

shield
100% BEZPEČNÁ PLATBA

Zajistěte bezpečné platby pomocí SSL

valid
VRAŤTE DO 15 DNŮ

Produkt můžete vrátit do 15 dnů

queue